Avantatges i inconvenients

Avantatges

  • Alta especificitat i sensibilitat Paral·lelisme, és a dir, fer assaig simultanis utilitzant mostres diferents.
  • Es poden conservar per més temps entitats biològiques rares, en emprar quantitats microscòpiques.
  • No cal disposar d’un pla especial per a la gestió dels residus.
  • No es precisa el maneig de radioactivitat.
  • Fomentar l’ús de tecnologies de programari lliure en el camp del desenvolupament d’eines bioinformàtiques, de manera que permeti als investigadors estalviar grans partides econòmiques per a pagar llicències de paquet de programari.

Inconvenients

  • Escassa difusió de la tecnologia Incompatibilitats entre els equipament Recent desenvolupament i posada a punt de la tècnica.
  • Kits comercials difícilment personalitzables per a les necessitats del investigador.
  • Elevat cost d’inversió en l’adquisició de l’equipament necessari per al acces a la tecnologia.